HAC VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR


Hac Vizesi İçin Gerekli Evraklar ?
• Uçuş tarihinden itibaren en az 7 ay geçerli ve 10 yıldan eski olmayan pasaport
• T.C. kimlik numarası yazılı Nüfus cüzdanı önlü-arkalı fotokopisi,
• 2 Adet Arka fon Beyaz vesikalık fotoğraf,
• Eşi ile gideceklerden evlilik cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt örneği,
• Çocukları ile giden ailelerden her çocuk için ayrı ayrı nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlınüfus kayıt örneği
• 45 Yaş altı birinci dereceden akrabası (babası-18 yaş üstünde erkek kardeşi-öz amcası-öz dayısı-dedesi) ile gidecekler için Muvafakatname ve Taahhütname ile her fert için ayrı ayrı nüfus müdürlüğünden alınmış olan vukuatlı nüfus kayıtörneklerinin asılları
• Muvafakatname Örneği; Noterden yapılacak
• Eşim, Kızım,kızkardeşim Filiz YEŞİL’in babası, öz dayısı, öz amcası, dedesi Ahmet ÇELİK ile birlikte Umre’ye gitmesine muvafakat ederim.
• Tahhütname Örneği; Noterden yapılacak
• Kızım, gelinim, öz teyzem, öz halam Filiz Yeşil’i Umre’ye götürüp getireceğimi taahhüt ederim.
• Bütün aile fertleri için vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı (Muvafakatname-taahhütname verenlerve gidecek kişinin adına)